Predikaat ‘excellent’ voor WP Praktijkschool

VEENDAM - De Winkler Prins Praktijkschool mag zichzelf sinds 22 januari een ‘Excellente School’ noemen. Het Ministerie van Onderwijs kende de WP Praktijkschool vandaag dit predicaat toe vanwege haar onderscheidende aanpak voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

,,Een fantastisch blijk van erkenning en waardering,” vindt directeur Alie Stuut. ,,Onze docenten en ondersteunende medewerkers zetten zich elke dag met hart en ziel in voor onze leerlingen. Dit predicaat is de kroon op ons werk.” Het predicaat ‘Excellente School’ wordt door het Ministerie van Onderwijs toegekend aan scholen met bijzondere kwaliteiten en die uitblinken in een specifiek excellentieprofiel. “Het excellentieprofiel van de WP Praktijkschool is onderwijsaanpak, zorgbeleid en zorgsystemen,” aldus Stuut. ,,Dit succes gaan we zeker vieren. We hebben een zwaar traject kunnen afronden met een prachtige waardering. Ik ben erg trots op de medewerkers en de leerlingen die dit mogelijk hebben gemaakt. De inspecteurs en juryleden van het Ministerie van Onderwijs waren zeer positief over ons ondersteuningsprofiel”.