Liedboekmiddag met psaalms en gezangen

VEENDAM - Op zaterdag 10 maart is er van 14.00 tot 16.45 in de Grote Kerk aan de Pinksterstraat 5 te Veendam een liedboekmiddag.

Deze keer met een knipoog naar ‘meertmoand dialectmoand’ met Groningse vertalingen van liederen uit het nieuwe liedboek. Het is in maart al een heel aantal jaren ‘meertmoand dialectmoand’ met diverse activiteiten rond ‘t Gronings. Een interessante en opvallende ‘speler’ als het om de Groninger bijbel, Groninger psalmen en gezangen en Groninger diensten gaat, is de Liudgerstichten. Ze vertaalden de bijbel, alle berijmde psalmen en veel gezangen in ’t Gronings.

Van de Liudgerstichten is deze middag o.a. ds. Klaas Pieterman aanwezig om iets te vertellen over vertaalkeuzes. Omdat het Gronings uit zeven streekdialecten bestaat, moet een vertaler steeds kiezen voor een van die zeven.

Organisten Doewe Kraster en Gert Jan Farenhorst begeleiden de deelnemers bij het zingen van circa 25 - 30 in het Gronings vertaalde psalmen en liederen uit het nieuwe liedboek.