Groot Dictee der Nederlandse Taal in Bibliotheek Veendam

VEENDAM - Zaterdag is het Groot Dictee der Nederlandse Taal uitgezonden op de radio nadat de tv-registratie na 27 jaar ermee was gestopt. De uitzending was in het programma De Taalstraat van Frits Spits. Evenals als voorgaande jaren las Philip Freriks het Dictee voor. Hij deed dit overigens voor het laatst.

De NPO en Het Genootschap Onze Taal haalden gezamenlijk de 28ste editie naar de radio. De uitzending was live vanuit de Bibliotheek Haarlem Centrum, waar twintig bekende Nederlanders het opnamen tegen twintig luisteraars van De Taalstaat.

Voor het eerst waren er Friese woorden opgenomen in de door schrijver/cabaretier Wim Daniëls geschreven dicteetekst. ‘It giet oan’, ‘skûtsjesilen’ en ‘fierljeppen’ zorgden voor verrassingen, én schrijffouten.

Behalve thuis kon ook worden meegedaan in 19 bibliotheken van het land, met vier in de provincie waaronder de bibliotheek in Veendam.

In de Veendammer bieb was het met 4 deelnemers een voorzichtig begin. Eerst werd het Dictee met 8 lange samengestelde zinnen in zijn geheel voorgelezen, en vervolgens de zinnen een voor een. Er zaten heel veel woorden in waarvan deelnemers zich afvroegen of ze aan elkaar horen of niet. Ook is er veel over A4’tje gestruikeld. Wim Daniëls had er een leuk en goed begrijpelijk verhaal van gemaakt.

Het meeschrijven in de bibliotheek is in een geheel andere sfeer dan thuis. Het leuke is ook het ontmoeten van andere mensen. Bibliothecaris Jolanda Robben is blij hoe NPO Radio en Genootschap Onze Taal gezamenlijk het Dictee opnieuw hebben vormgegeven.

Jolanda Robben: „De winnaar in de bibliotheek van Veendam had vier fouten. Het waren maar kleine dingetjes en op die lange zinnen een knappe prestatie. Op de tweede plek was geëindigd met 10 fouten. Wel is het zo dat deze twee heren al meer geoefend waren, en ook al met de televisie-uitzending mee hadden gedaan. Ook de Friese woorden schreven ze foutloos.” Jolanda hoopt dat het initiatief doorgezet wordt en het als een jaarlijkse traditie wordt voorgezet. Dan wil ze ook de middelbare scholen gaan uitnodigen.

„Het was een lekkere concentratie”, zegt ze. „Je moest goed gefocust zijn, en dan was het wel lekker zo’n dictee. Goed luisteren en dan maar opschrijven.”