Scholen in Meeden gaan fuseren

MEEDEN - De twee basischolen in Meeden OBS De Mieden van Stichting OPRON en CBS Sjaloom van de Vereniging Christelijk Onderwijs Midden- en Oost Groningen gaan samen.

Beide basisscholen hebben door de krimp te maken met een afname van het aantal leerlingen. De schoolbesturen hebben daarom besloten om de basisscholen te fuseren tot samenwerkingsschool Dorpsschool Meeden. Dit is een school waarin zowel openbaar onderwijs als bijzonder onderwijs wordt aangeboden. Hiermee blijft het onderwijsaanbod in Meeden in stand.

Het college legt de bepalingen van de stichting voor aan de gemeenteraad, omdat de gemeenteraad verantwoordelijk is voor voldoende openbaar basisonderwijs. Bij de oprichting van een samenwerkingsschool moet de gemeenteraad daarom garanderen dat de openbare identiteit voldoende uit de verf komt.

In de statuten van de stichting waar de samenwerkingsschool onder zou komen te vallen zijn hier bepalingen voor opgenomen. De gemeenteraad moet instemmen met deze bepalingen op grond van de Wet primair onderwijs. Verder dient de gemeenteraad akkoord te gaan met de opheffing van OBS De Mieden.