Deelnemers gezocht voor documentaire over oude ambachten

VEENDAM - (Oost-)Groninger filmmaker Sander Blom (24) en acteur/jongerenwerker Basz de Jonge (30) maken deze zomer een documentaire over ambachtelijke beroepen op het Groninger platteland. De docu zal gaan over ambachtelijke beroepen die dreigen te verdwijnen, zoals de dorpsbakker, en kijken welke impact deze verandering heeft op de leefbaarheid van kleine kernen. Ook wordt bij jongeren de animo gepeild voor deze beroepen.

Het project, voorlopig Ambachtsjongeren getiteld, kwam uit de koker van Basz die naast zijn werk als presentator, zanger en acteur ook actief is als jongerenwerker. Hij constateerde dat hij nog nooit een jongere had horen zeggen dat die bakker wilde worden. Of slager. De vraag rees of er onder jongeren nog genoeg interesse is voor ambachtelijke beroepen die traditioneel vaak van vader op zoon overgingen.

Filmmaker Sander Blom, die eerder videoclips produceerde voor de band Victors Village van Basz en die vorig jaar ook een documentaire over die band maakte, werd bij het project gehaald. Het plan werd verder uitgewerkt en momenteel is de vraagstelling voor de documentaire als volgt: Dreigen ambachtelijke beroepen op het Groninger platteland uit te sterven? Zo ja, welke invloed heeft dat op de leefbaarheid van kleine kernen? En is er animo onder jongeren om dergelijke ondernemingen over te nemen?

Momenteel zijn Sander Blom en Basz de Jonge druk in gesprek met een aantal gemeenten in Midden- en Oost-Groningen en er zijn aanvragen gedaan bij de Kunstraad Groningen en Stichting Beringer Hazewinkel om de documentaire te kunnen maken. Tegelijkertijd doen ze research naar de beroepen die ze in beeld willen brengen en rijden ze door de provincie om met ondernemers te praten. Maar voordat ze kunnen gaan draaien, zoeken ze nog meer ondernemers.

Oproep

Daarom willen Sander Blom en Basz de Jonge graag een oproep doen. Ze willen kleine ambachtelijke ondernemers in Midden- en Oost-Groningen oproepen om zich aan te melden voor het project als ze hun onderneming geschikt achten en mee willen doen. Dat kan als zelfstandige bakker/slager/etc, maar ook als agrariër, zelfstandige supermarkteigenaar en ga zo maar door.

Planning

Sander Blom en Basz de Jonge verwachten de documentaire tussen mei en eind augustus te draaien en uiterlijk eind september af te hebben. Vervolgens zal de film op lokale en regionale omroepen uitgezonden worden en veel vertoond worden in lokale theaters (provincie Groningen). Ook zal er tegen die tijd de film(vertoningen) ook aangeboden worden bij scholen in combinatie met een lesbrief, zodat zoveel mogelijk jongeren de documentaire te zien krijgen.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Sander Blom Films via info@sanderblomfilms.nl of 0639884030