Onderwijsinspectie tevreden over OPRON

VEENDAM - Na een onrustige periode van organisatieverandering en -verbetering is Scholengroep OPRON klaar voor de toekomst. De onderwijsinspectie is tevreden over het bestuur en over de kwaliteit van het onderwijs.

Sinds 2015 is intensief geïnvesteerd in het optimaliseren van de onderwijskwaliteit en de bedrijfsprocessen en dat werpt zijn vruchten af. Door deze noodzakelijke investeringen heeft de scholengroep moeten interen op het eigen vermogen, maar voor 2018 en de jaren daarna wordt weer een positief financieel resultaat verwacht.

Bestuurder Jan Paul ten Brink blikt terug op een intensieve periode: ,,Sinds 2014 hebben we te maken gehad met geplande en ongeplande overschrijdingen van de begroting. Sinds 2015 is veel extra geld geïnvesteerd in onderwijskwaliteit, gezondheid en verzuim, personeelsontwikkeling, leiderschap, ICT, bedrijfsvoering en in- en externe communicatie. Dit programma heeft veel van de organisatie en de medewerkers gevraagd en heeft ook veel geld gekost, maar is inmiddels afgerond met goede resultaten.”

,,De inspectie van het onderwijs heeft onlangs een groot onderzoek gehouden naar de kwaliteit van het bestuur en van het onderwijs op de scholen. Zeven scholen zijn door de inspectie in dat kader bezocht, de inspectie geeft ons een ruime voldoende voor de kwaliteitszorg, het didactische handelen en de kwaliteitscultuur op de OPRON-scholen.”

,,Ik zie dat medewerkers trots zijn op wat we samen iedere dag met elkaar tot stand weten te brengen. De tevredenheid in de organisatie is gestegen, het ziekteverzuim is structureel gedaald. De organisatie is weer gezond. Dat betekent overigens niet dat we klaar zijn. Het betekent dat 2017 in principe het laatste jaar was dat de organisatie heeft moeten interen op de aanwezige reserves en dat vanaf 2018 de organisatie niet alleen kwalitatief weer in de pas loopt maar ook qua bedrijfsvoering en financiën.”