Vrouwenclub Passage bestaat 80 jaar

WILDERVANK - De christelijke vrouwenbond Passage Wildervank bestaat 80 jaar.

In 1938 opgericht als NCVB (Nederlandse Christen Vrouwen Bond) en op 1 januari 1999 gefuseerd met de Christelijke Plattelandsvrouwenbond en verder gegaan onder de naam Passage, de christelijke, maatschappelijke vrouwenbeweging.

De landelijke afdeling van Passage bestaat in oktober 2019 100 jaar. Passage staat voor: Vrouwen met hart voor de samenleving, oog voor de ander dichtbij en veraf en gevoel voor cultuur.

Passage Wildervank is een bloeiende vereniging met 53 leden. De goedbezochte bijeenkomsten zijn op de derde woensdagavond. Van september tot en met april zijn er afwisselende lezingen. Afgelopen jaar zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: ooievaars, omgaan met rouw, Amref, Flying Doctors, vrouwen met hart en vaatziekten en Tegemeo Women Group, een waterproject in Tanzania waar Passage geldelijke ondersteuning aan geeft en een kerstviering.

Verder worden er koffieochtenden gehouden en excursies, dit jaar naar Hooghoudt in Groningen en een jaarlijks reisje. Passage heeft een wandel- en fietsgroep. Een leesgroep, waar jaarlijks drie boeken worden besproken.

Op 21 maart werd het jubileum gevierd met een receptie, stamppotmaaltijd en een avondprogramma met sketches en voordrachten van Andries Middelbos uit Gasselternijveen.