Opnames bij paasvuur

SPIJKERBOOR - at heeft een mooi resultaat opgeleverd: dankzij het artikel hebben zich 22 belangstellenden aangemeld, in feite te veel voor het aantal hoofd- en bijrollen. De auditie was op 1 maart in café ’t Keerpunt in Spijkerboor. Het was een geanimeerde en succesvolle bijeenkomst, want voor alle hoofd- en bijrollen hebben we mannen en vrouwen gevonden, waarna er zelfs nog mensen overbleven omdat er niet genoeg rollen beschikbaar waren. Het enthousiasme was echter zo groot en de talenten zo aantrekkelijk, dat er is besloten om te zorgen dat iedereen een rol van betekenis krijgt.

Daarvoor moesten zelfs karakters worden bijgeschreven in het script. Het doel van het maken van de film is immers om daar zo veel mogelijk mensen bij te betrekken om de onderlinge samenhang te bevorderen.

Nu alle rollen zijn verdeeld en het script klaar ligt, gaan de opnames van start op 1 april, bij het paasvuur aan de Broekweg Spijkerboor. Mensen die willen figureren zijn vanaf ongeveer 19.00 uur van harte welkom en kunnen zich melden bij de filmploeg. Voor de wantrouwigen: dit is écht géén 1 aprilgrap!

Er worden opnames gemaakt voor de eerste en laatste scènes van de film. De stichting gaat proberen de vaart erin te houden. De bedoeling is alle, rond de tachtig, scènes in de loop van dit jaar af te ronden. Dat is een heel gepuzzel, omdat het allemaal in vrije weekends moet gebeuren en alle spelers voor een scène wel tegelijkertijd beschikbaar moeten zijn.

Begin 2019 wordt de film gemonteerd, en in het voorjaar zal de première plaatsvinden.