Subsidieregeling akkerbouwers Drentsche Aa opengesteld

ERFAFSPOELING - Akkerbouwers in het stroomgebied van de Drentsche Aa kunnen zich aanmelden voor de subsidieregeling om erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.

Inmiddels hebben zich al negentien akkerbouwers aangemeld. LTO Noord heeft een collectieve aanvraag ingediend, agrariërs kunnen nog tot 1 juni aansluiten.

Erfafspoeling

De subsidie moet vermindering van ‘erfafspoeling’ van gewasbeschermingsmiddelen bewerkstelligen naar oppervlaktewater, grondwater en riool. Het gaat om een subsidie vanuit het DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer).

Hoge concentraties

Water vanuit het stroomgebied van de Drentsche Aa geldt als belangrijke bron voor drinkwater. Het oppervlaktewater moet dus voldoen aan een strenge norm. Bij innamepunt ‘De Punt’ worden gewasbeschermingsmiddelen nog te vaak in te hoge concentraties aangetroffen. Om schoon drinkwater, nu en in de toekomst, te garanderen, zijn maatregelen nodig.

Het doel is om in 2018 het aantal normoverschrijdingen met 50% te verminderen ten opzichte van 2012. In 2023 moet het aantal normoverschrijdingen met 95% zijn verminderd. Om dat te bereiken, is de hulp van boeren nodig.

De waterkwaliteit kan sterk verbeteren door de afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf te verminderen.

Enkele voorbeelden van maatregelen die akkerbouwers met behulp van de subsidie kunnen treffen zijn het aanleggen van een vloeistofdichte vul- en wasplaats, het overkappen van deze vul- en wasplaats een en zuiveringssysteem voor afvalwater. Op de site www.erfemissiescan.nl kunnen agrariërs uitzoeken of ze aan de regels voldoen.