Hartklachten bij vrouwen onder de loep tijdens thema-avond

DELFZIJL - Het Ommelander Ziekenhuis Groningen houdt donderdagavond 19 april een lezing over ‘Het Vrouwenhart’. Dit onder de noemer Het Hart- & Vaatcafé, wat een ontmoetingsplaats is voor hartpatiënten, partners, familie, mantelzorgers en andere belangstellenden.

De bijeenkomst is van half acht tot half tien in het restaurant van het Ommelander Ziekenhuis in Delfzijl. Deelname aan de bijeenkomst is gratis maar bezoekers dienen zich wel aan te melden.

Mannen hebben vaker de typische signalen van een hartinfarct dan vrouwen. Ze krijgen plotseling een aanhoudende drukkende pijn op de borst, die kan uitstralen naar andere delen van het lichaam. Vaak gaat dit samen met misselijkheid, zweten en braken.

Bij vrouwen komen de typische mannensignalen ook voor. Ze hebben echter vaker minder duidelijke signalen, zoals pijn in de bovenbuik, kaak, nek of rug, pijn tussen de schouderbladen, kortademigheid, extreme moeheid, duizeligheid, een onrustig gevoel, angst en een snelle ademhaling.

Dat hart- en vaatziekten voor het overgrote deel bij oudere vrouwen voor komt, heeft te maken met de beschermende werking van het hormoon oestrogeen. Tijdens de overgang is er een afname van dit hormoon. Daarmee verdwijnt ook de bescherming. Vrouwen krijgen na de overgang meer buikvet, een hoger slechte cholesterol en zijn gevoeliger voor een hoge bloeddruk: typische risicofactoren voor hart en vaatziekten.

Veel van de verschijnselen van hartkwalen bij vrouwen lijken op symptomen van de overgang en daarom worden hartkwalen niet altijd herkend bij vrouwen.

Tijdens het Hart- & Vaatcafé houdt cardioloog Nicole van Popele een presentatie over het onderwerp Is het vrouwenhart anders dan het mannenhart? Overgangsconsulent Karin Jager vertelt over Opvliegers en hartkloppingen tijdens de overgang. Verder is een ervaringsdeskundige uitgenodigd om haar eigen verhaal te vertellen. Aanmelden

Aanmelden kan via aanmelden@ozg.nl of via 088-066 1000 onder vermelding van naam, emailadres/telefoonnummer en bijeenkomst.