HKA en Acantus starten met toekomstige opgave

VEENDAM - Tijdens een feestelijke bijeenkomst afgelopen maandag tekenden de Huurders Koepel Acantus (HKA), lokale huurdersorganisaties en Acantus een samenwerkingsovereenkomst.

Hiermee is de juridische basis gelegd voor de verdere samenwerking tussen Acantus en haar (lokale) huurdersvertegenwoordigers en kan de samenwerking in de praktijk verder vorm krijgen.

Edo Ladage, voorzitter HKA: “De HKA, de lokale organisaties en Acantus gaan aan de slag met de toekomstige opgave zodat huurders goed en betaalbaar kunnen wonen in deze regio. Zeker met de uitdagingen waar we nu voor staan op het gebied van bevolkingskrimp, ontgroening, vergrijzing, armoede en aardbevingsproblematiek is een goede afstemming en samenwerking op lokaal en regionaal niveau meer dan belangrijk.”

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst richt zich op samenwerking tussen de koepel, de lokale huurdersorganisaties en Acantus. De lokale huurdersorganisaties geven hun inbreng op de prestatieafspraken tussen gemeenten en Acantus. Dan gaat het bijvoorbeeld over: welk type nieuwe huizen gebouwd moeten worden en waar speeltuinen en bankjes nodig zijn.

De HKA geeft gevraagd en ongevraagd advies op beleidszaken, zoals het huurbeleid en de woningtoewijzingsprocedure en probeert hierbij ook zoveel mogelijk de lokale huurdersorganisaties te betrekken.