Wethouder Harry Dijkstra van Aa en Hunze ontvangt gemeentelijke erepenning

Assen - Wethouder Harry Dijkstra (CDA) heeft woensdag de erepenning van de gemeente Aa en Hunze in ontvangst genomen.

De versierselen werden opgespeld door burgemeester Piet van Dijk tijdens de afscheidsreceptie van Dijkstra. De inwoner van Gasselternijveenschemond stopt na acht jaar als wethouder en gaat met pensioen. De erepenning is in 2009 ingevoerd en is voor de vierde keer uitgereikt. Doel hiervan is om een blijk van grote waardering te kunnen geven aan personen of instanties die grote verdiensten voor de gemeente Aa en Hunze hebben getoond. Dijkstra heeft naast zijn baan als leraar en wethouder in de afgelopen decennia uiteenlopende werkzaamheden verricht. Van bestuurslid Ubbo Emmius Scholengemeenschap Stadskanaal tot voorzitter Christelijke Gymnastiekvereniging Kwiek, van lid Kerkenraad tot voorzitter dorpshuis Gasselternijveen, van voorzitter stembureau tot bestuurslid Synagoge Emmen en van voorzitter Drentse Vereniging van Ambtenaren van de Burgerlijke stand tot docent cursus kerkgeschiedenis. En nog veel meer.