Hakenkruisen op Duitse vlaggetjes langs N33 bij Meeden

MEEDEN - Bij een actie tegen de komst van windpark N33 bij Meeden hebben onbekenden het terrein waar de turbines gepland zijn, verklaard tot Duits grondgebied. Vrijdagochtend waren vele tientallen vlaggen te zien waarin verwezen wordt naar de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Op de vlaggen waren hakenkruisen te zien en teksten waarin politieke bestuurders en landbouwers worden ‘foute knechten’ worden genoemd. De vlaggen werden al vroeg in de ochtend verwijderd door onder andere de politie, meldt Dagblad van het Noorden. De woede van de actievoerders richt zich op de landbouwers die in samenwerking met het bedrijf Innogy een windpark met 34 turbines realiseert. Al vaker hebben zij aangegeven dat voor een windpark van dergelijke omvang geen draagvlak is onder de bevolking. De actievoerders vinden dat de landbouwers zich niet door Innogy, dat tot het Duitse energieconcern RWE behoort, hadden moeten meeslepen in het grootschalige windproject. Lijnrecht tegenover elkaar Tegenstanders van grootschalige windparken vinden dat de impact op de omgeving buiten proporties is. Gevreesd wordt voor waardedaling van vele woningen, aantasting van de leefomgeving en daarmee de leefbaarheid en gezondheidsklachten door geluid. Actievoerders en landbouwers die een vergoeding krijgen voor wind op land, staan lijnrecht tegenover elkaar. Een woordvoerder van Innogy zegt dat het energieconcern zich ten stelligste distantieert van de teksten die in de landerijen rondom Meeden zijn verspreid. ,,Een tegenstander heeft vlaggen in Meeden neergezet waarbij de ontwikkelaars van het windmolenpark, burgemeester Rein Munniksma, gedeputeerde Nienke Homan en de grondeigenaren groene fascisten worden genoemd en worden vergeleken met de Duitse bezetter uit de Tweede Wereldoorlog.’’ Buiten proportie Minstens zo erg vindt Innogy dat grondeigenaren zelfs worden bedreigd met het feit dat zij de klappen gaan opvangen. ,,Innogy vindt deze vergelijking en vooral de bedreiging die wordt geuit, veel te ver gaan. Dergelijke uitlatingen zijn buiten proportie, zeker nu de dagen eraan komen waarop we de Tweede Wereldoorlog herdenken en de vrijheid gaan vieren.’’ Het is niet voor het eerst dat bij de plannenmakerij van het windpark wordt verwezen naar de Duitse bezetting. Enkele jaren geleden plaatste de toen nog bestaande actiegroep Storm Meeden borden langs de hoofdweg met teksten waarin RWE en landbouwers met windmolens op hun land werden betiteld als respectievelijk bezetter en landverraders.