Scholen werken samen

VEENDAM - De Wim Monnereau-school en de Margaretha Hardenbergschool organiseerden op 24 april samen hun grote rekendag.

De samenwerking tussen de leerlingen van beide scholen was voor het eerst en we kunnen spreken van een groot succes.

Tijdens de opening vertelde een dierenarts over haar beroep en over de hond die ze had meegenomen.

De leerlingen hebben een lied gezongen en daarna een levend staafdiagram gemaakt van hun favoriete dier.

Hiervan is een foto gemaakt met een drone.

In gemengde groepen hebben de leerlingen vervolgens verschillende rekenactiviteiten uitgevoerd met het thema ‘dieren’.

Aan het eind van de dag waren de ouders uitgenodigd om samen de dag af te sluiten en te bekijken waaraan er de hele dag is gewerkt. De samenwerking tussen beide scholen zal zeker een vervolg krijgen.