Herdenkingen morgen in regio Midden-Groningen

MEEDEN - Om acht uur morgenavond is het stil in Nederland. Gezamenlijk herdenken we op 4 mei alle Nederlandse burgers en militairen die zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies, waar ook ter wereld.

Om acht uur wordt op de herdenkingsplaatsen en naaste omgeving twee minuten stilte in acht genomen. Ook elders wordt iedereen verzocht deze plechtige stilte in acht te nemen.Vanaf ’s avonds zes uur tot zonsondergang hangt bij alle openbare gebouwen de Nederlandse vlag, zonder wimpel, halfstok. Particulieren worden verzocht deze gedragslijn te volgen.

De herdenkingen in Midden-Groningen vinden plaats op 19 locaties. Op de website van de gemeente Midden-Groningen staat het complete overzicht van deze herdenkingen met daarbij de locaties, de tijdstippen en andere bijzonderheden.

Voor de plaatsen in het verspreidingsgebied van de Veendammer zien de ceremonies er als volgt uit:

In Zuidbroek (Gedenkteken) is raadslid Han van der Vlist aanwezig. Het gezelschap verzamelt zich bij dorpscentrum De Broeckhof voor een stille tocht naar het gedenkteken bij het station. Han van der Vlist houdt een herdenkingsrede en legt namens de gemeente Midden-Groningen een krans samen met de kinderen van de basisschool.

In Meeden (Bezinningsmonument) is raadslid Martine Feenstra aanwezig. Het gezelschap verzamelt zich in het dorpshuis voor een stille tocht naar het bezinningsmonument. Namens de gemeente Midden-Groningen houdt Martine Feenstra een herdenkingsrede en legt zij een krans samen met de kinderen van de basisschool.

In Muntendam (Nederlands Hervormde Kerk) is raadslid Thea van der Veen aanwezig. Het gezelschap verzamelt zich bij de baptistenkerk voor een stille tocht naar de hervormde kerk, waarna men zich verzamelt bij het gedenkteken. Thea van der Veen houdt een herdenkingsrede en legt namens de gemeente Midden-Groningen een krans samen met de leerlingen van de basisscholen.