Geloof centraal tijdens komende Alzheimer Café

VEENDAM - Het Alzheimer Café vindt 16 mei plaats in AG Wildervanck in Veendam. Het trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, kinderen en vrienden wordt iedere derde woensdag van maand gehouden met iedere keer een ander thema. Hulpverleners en andere belangstellenden zijn overigens ook van harte welkom.

Het onderwerp van deze avond is: Levensbeschouwing, geloof, spiritualiteit. Er is eveneens voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en delen van ervaringen.

Geeft geloof houvast aan iemand met dementie? Wat kun je nog met elkaar bespreken en hoe doe je dat? Kun je accepteren dat je partner of jezelf dement wordt? Pastor mevrouw Meijer is deze avond te gast in het café en praat over deze onderwerpen.

Zij gaat informatie geven over levensvragen die iedereen heeft maar bij dementie toch in een ander licht komen te staan. Zij heeft vele jaren ervaring als pastor in de ouderenzorg en hoopt handreikingen te kunnen geven.

Voor meer informatie kunt u bellen met Anneke Ritzema ( Zorggroep Meander 0598-686868 ) of Gerda Linstra van het AGW ( 0598-696750 )beiden te Veendam.

Voor vragen over mantelzorgondersteuning neem gerust contact op met Sjeni Mustafa , Compaen.

De zaal gaat open om zeven uur ‘s avonds, het programma begint om half acht en eindigt omstreeks negen uur. De toegang is gratis.