Adriaan Hoogendoorn beoogde burgemeester

MUNTENDAM - De 60-jarige Adriaan Hoogendoorn, (ChristenUnie) wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Midden-Groningen.