EHBO Wildervank groeit explosief

WILDERVANK - Dinsdag hebben 6 cursisten van de EHBO Vereniging Wildervank aan een tweede groep cursisten hun EHBO diploma’s uitgereikt. Maaike van der Veen, Hilda Jager, Inge Greving, Manuela Krombos, Monique Blaauw en Renate Hemmes behaalden hun diploma in februari al. Omdat het wat moeilijk was om een datum te prikken zijn de diploma’s op het terras bij Parkzicht uitgereikt, en kon het meteen gevierd.

De EHBO vereniging Wildervank zit behoorlijk in de lift. In 2017 hebben 14 cursisten onder leiding van instructeur Randal Pater hun EHBO diploma gehaald. In totaal zijn er voor EHBO diploma’s met de nieuwe richtlijnen 20 mensen geslaagd. Voor de EHBO vereniging in Wildervank is het een topprestatie, en ligt de score hoger dan bij andere verenigingen.

“Het enthousiasme bij de vereniging is de laatste jaren gestegen, en daaraan is het te wijten”, vertelt Herman Rohling. “De herkenbaarheid heeft ook een positieve uitwerking, tijdens evenementen is de vereniging veel zichtbaar op straat. Het ledenaantal groeit fors, en we zijn verjongd. We zitten nu op 60 leden. En er zijn alweer aanmeldingen voor een nieuwe cursus.”

De EHBO opleiding beslaat elf lessen van gemiddeld tweeënhalf uur, waarbij theorie en praktijk wordt afgewisseld. Meestal met ondersteuning van Harry Klunder. Hij zorgt voor koffie en thee en legt ook de benodigdheden klaar, zoals de reanimatiepoppen.

Bij het diploma hoort een pasje dat 2 jaar geldig is. Ieder jaar zijn er 7 avonden nodig voor de herhaling. Na het opnieuw slagen krijgt men weer een nieuw pasje. Nieuw is het onderdeel eerste hulp aan kinderen. Sinds 2016 leert men bij de EHBO ook het reanimeren van kinderen en baby’s.

Ook het herkennen van ziektebeelden bij kinderen wordt geleerd. Denk aan de bof, waterpokken en rode hond. Deze ziektes moet men kunnen herkennen. Ook moeten ze beschikken over kennis van diverse virussen. Medewerkers van dagverblijven en kleuterscholen moeten deze vaardigheden hebben.

Om de eerstelijns zorg van de professional te ontlasten is dit verplicht gesteld door de overheid. Ongeveer zestig procent van de ongevallen vindt plaats om en rond het huis, de scholen en sporthallen.

Belangstellenden kunnen zich weer aanmelden voor een nieuwe cursus via de EHBO Wildervank.