Nieuwe predikant Veendam

VEENDAM - Zondagmorgen 1 juli om 11.00 uur was er de intrededienst van ds. Hilde van der Zwaag-Visscher in de Grote kerk van Veendam.

In een volle kerk werden de mensen welkom geheten door Eeke Crum. Daarna volgde de liturgie, waarin ds. Jan Kortleve de predikant toevertrouwde aan de gemeente. Een plechtig moment, waarna zij de gelofte deed de mensen met liefde te dienen. Na aanrijking van de symbolen o.a. Bijbel en de kaars (het licht) ging de beroepen predikant het thema ‘Gaven zijn er vele, een is de Geest’, aan de aanwezigen uitleggen. Iedereen doet er toe was de boodschap. Kinderen uit de nevendienst kwamen daarna binnen en boden met een stralend gezicht een zelf geschreven vriendenboek aan. Douwe Kraste bespeelde het monumentale orgel en Inge Dijkstra speelde op dwarsfluit de sonate van Handel deel 11.

Blijdschap in de grote Kerk want men heeft erweer een predikant bij naast ds. Jan Kortleve. Een aanvulling en versterking voor het werk binnen en buiten de Kerk. De Kerk is niet alleen een stenen gebouw, maar heeft mooie ramen en met een uitzicht naar buiten naar de samenleving naar elkaar omzien. De Kerk is een geloofsgemeenschap, die iets van het leven met God ervaart. Die rijkdom van deze traditie heeft een betekenis voor het leven van alle dag. Dit is niet altijd even makkelijk als je ziet wat er in de wereld gebeurd of soms in je eigen leven en dat gaat ons allemaal aan. Ieder mens heeft behoefte aan bezinning, dit is belangrijk in een wereld vol onrust en egoïsme.

De intreding van de nieuwe predikant zal ongetwijfeld een positieve impuls geven aan de Kerk van vandaag, waar iedereen welkom is.