Een vlucht door de historie van v.v. Borgercompagnie

BORGERCOMPAGNIE - De voetbalvereniging Borgercompagnie houdt op te bestaan werd eerder deze week al bekend. De club is opgericht samen met de gymnastiekvereniging als S.V.B., Sport Vereniging Borgercompagnie op 29 juli 1949.

Hiervoor waren verantwoordelijk: T. Jager, Dhr. W. Bos en Dhr. D. Visser. Er werd begonnen in een klasse van de Groninger Voetbal Bond en het ledenaantal bestond op dat moment uit 76 leden.

In het eerste seizoen 1949/1950 werd er gespeeld op een stoppelland van de familie Vegter, in 1950 werd het veld niet langer geschikt bevonden, na nog enkele maanden op een stuk land van Boer van Zanten te hebben gevoetbald, werd er in 1951 een huurovereenkomst voor 10 jaar afgesloten voor 1 hectare grond, met de heer Gols, bij een stopplaats van de Gado, het huidige voetbalveld.

Voor de huur van dit terrein moest destijds F 350,00 per jaar worden betaald.

Omkleden voor de wedstrijd gebeurde bij Café Visser, evenals het thee drinken in de rust en na de wedstrijd stond er achter het café een teiltje water klaar om zich te wassen.

Door het teruglopend aantal leden, kwam de voetbalvereniging in financiële moeilijkheden. Mevr. Vegter hielp de vereniging, door lezingen te houden over haar reis door Amerika, ze deed dit gratis, de lezingen werden goed bezocht en de opbrengst van de entreegelden was voor de voetbalvereniging.

Tevens werden er door de heer Visser schaats- en prikslee-wedstrijden georganiseerd tijdens de wintermaanden. Ook werden er door diverse mannen aardappels gerooid om de kas te spekken, want voor het gereed maken van het veld moest F 30,00 per jaar betaald worden en het betalen van diverse boetes was een aanslag op de kas.

Terwijl er bij de oprichting 76 leden waren, was dat in 1954 nog maar 40 leden, waarvan 25 spelende leden en 8 B-aspiranten.

Wel werd er een trainer aangetrokken van de v.v. Wildervank, dit was de heer K. Stiekel. Het 1e elftal degradeerde in 1956 naar de 2e klasse van de G.V.B. en trainingen werden slecht bezocht.

Vanaf 1957 werden er tijdens de wedstrijden een veldverloting gehouden en werd er een kascommissie benoemd, n.l. Dhr. D. Visser, Dhr. K. Stieke, Dhr. R. Weijer

Ondanks de slechte velden en accommodatie groeide de vereniging in 1958 weer tot 73 leden, werd het 1e elftal kampioen en promoveerde, er werd een kampioensfeest gehouden onder leiding van de heer van Essen. In datzelfde jaar gingen medailles en bekers verloren tijdens een brand in café Visser.

Op 6 oktober 1960 werd door Hare Majesteit de Koningin de statuten goedgekeurd en hierdoor werd de V.V. Borgercompagnie een officieel erkende vereniging.

Wanneer men verlichting bij het veld nodig was, kwam Dhr. Doornbosch met een tractor en deden delampen van de tractor dienst als verlichting. Namens de Stichting voor Lichamelijke opvoeding en Sport te Veendam kreeg de vereniging in 1963 een subsidie van F 500,00 voor de aanleg van een lichtinstallatie.

In begin jaren ’70 begon men met zaalvoetbal, men organiseerde onderlinge zaalvoetbaltoernooien.

Het hoogtepunt behaalde het 1e elftal in het seizoen 71/72, toen was het zelfs even koploper in de 3e klasse van de K.N.V.B., men speelde o.a. tegen het stad Groninger BeQuick. Het ledental steeg naar 87 en er waren inmiddels 7 teams, die op 1 veld en op zondag moesten spelen.

In 1976 werd het veld door de K.N.V.B. afgekeurd, het veld was te slecht om op te voetballen, dit kwam mede, doordat er vroeger een aardappelmeelfabriekje had gestaan en natuurlijk ook door het intensieve gebruik van alle elftallen.

Hierdoor werd er inmiddels onderhandeld over de mogelijkheid van een tweede speelveld, deze werd dan ook gevonden op een andere locatie in Borgercompagnie, tegenover de Proefboerderij, waar een nieuw speelveld en kleedaccommodatie werd gecreëerd.

Al gauw bleek de huidige hoofdaccommodatie veel te wensen over liet, zo was er geen bestuurskamer, geen ruimte om even een kop koffie te drinken, maar helaas bij de vereniging en de Gemeente Veendam was geen geld.

Begin jaren ’80 werd het 1e elftal kampioen van de 1e klasse G.V.B. onder leiding van trainer Gerrit Uittenbosch. Dit mocht niet lang duren en het 1e elftal degradeerde weer van de 4e klasse K.N.V.B. naar de afdeling G.V.B.

Het seizoen ‘83/84 was een leuk seizoen voor v.v. Borgercompagnie, het 1e elftal mistte op een haar na promotie door een beslissingswedstrijd tegen V.V.G. met 2 – 1 te verliezen, maar het 3e elftal werd kampioen.

Aan het einde van het seizoen ‘83/’84 werd ook een ledenwervingsactie op touw gezet, om meer jeugdleden te krijgen, wat helaas niet lukte. In 1985 werd er overeenstemming bereikt over de bouw van een nieuw onderkomen, een stenen gebouw met bestuurskamer, een kantine, 2 kleedkamers, scheidsrechterskleedkamer, magazijn, berging voor materialen en er werd een tweede veld aangelegd.

Via het actiefonds kleine kernen van de Provincie Groningen ontving de vereniging een subsidie van Fl 50.000,00 voor de reconstructie van het hoofdveld, de aanleg van een bijveld en het bouwen van extra kleedkamers.

Dit werd allemaal met eigen krachten (leden, donateurs, vrijwilligers) gerealiseerd.

Tekst J.v.Essen