Stookverbod gemeente Veendam van kracht

VEENDAM - De gemeente Veendam heeft afgelopen week in verband met de aanhoudende droogte besloten over te gaan tot een verbod om vuur te stoken in de openbare ruimte. De gemeente heeft dit gedaan naar aanleiding van het dringende advies van de Veiligheidsregio Groningen. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd. De activiteiten in de openbare ruimte waarvoor het verbod geldt zijn onder andere vuurkorven, barbecues, vuurwerkshows en fakkeltochten. Bij privégebruik van barbecues, sfeervuren en vuurkorven adviseert de gemeente voldoende blusmiddelen aanwezig te hebben.