SMO ontwikkelt alternatieve scenario’s voor de toekomst van Refaja in Stadskanaal

STADSKANAAL - Een kerngroep van betrokken ondernemers en burgers uit de regio Stadskanaal heeft Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) ingeschakeld om scenario´s te ontwikkelen voor een toekomstige vorm van het Refaja ziekenhuis.

Dat meldt Kirstin Smid van PuurIDee uit Stadskanaal.

Deze scenario’s moeten als realistisch alternatief gelden voor de huidige koers die Treant volgt met het sluiten van de kinder- en kraamafdeling in Refaja en waarvoor het draagvlak onder burgers, artsen, gemeenten en verloskundigen zeer laag is.

"SMO is een aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gelieerde denktank die zich op het scheidsvlak van wetenschap, ondernemerschap en maatschappelijke relevantie inzet voor een betekenisvolle samenleving", vertelt Kirstin Smid. "Het instituut heeft zorg en welzijn als een van haar focusgebieden en daarbinnen diverse verkenningen uitgevoerd en publicaties uitgegeven."

"De kerngroep ‘Zorg is van ons!’ die zich in Stadskanaal heeft gevormd onder betrokken burgers – waaronder een groot aantal daadkrachtige ondernemers – wil de analyse en scenario’s voor een toekomstig Refaja gebruiken om de door de omgeving gewenste zorg en faciliteiten te waarborgen door in te spelen op de uitdagingen waarvoor Refaja nu en in de toekomst staat. De oplossing die nu wordt gezocht sluit niet aan op de visie van de kerngroep. Met deze ontwikkeling worden de afstanden naar goede zorg te groot en is er geen fatsoenlijk alternatief, daarnaast is de impact van de sluiting op de sociaal-economische omgeving groot."

Voor de analyse die de basis gaat vormen voor de scenario’s zijn afgelopen zomer interviews gehouden onder betrokken medisch specialisten en experts. Daarnaast heeft er een scan plaatsgevonden van Stadskanaal en haar omgeving als plek om te innoveren, wonen en werken en passende zorg te kunnen bieden. Vanuit het onderzoeksteam klinken daar al optimistische geluiden over.

"We zitten nog midden in het onderzoek, maar vooralsnog lijkt er potentie te bestaan in facetten van dit gebied die niet zijn meegewogen in het huidige besluit."

De analyse bevindt zich op dit moment in de afrondende fase. Eind september worden de scenario’s gepresenteerd.