Organisaties maken zich sterk voor schoon drinkwater

Waterschap Hunze en Aa’s, Provincie Drenthe en Waterbedrijf Groningen werken gezamenlijk aan een programma om vervuiling van de Drentsche Aa tegen te gaan.

Het blijft nodig om inwoners uit het Drentsche Aa-gebied bewust te maken over milieuvriendelijke onkruidbestrijding. Uit twee onderzoeken blijkt dat er regelmatig glyfosaat en andere schadelijke middelen gebruikt worden, vermoedelijk heeft dit te maken met tuinonderhoud.

Dat is nodig, want er worden nog steeds overschrijdingen gemeten van diverse stoffen bij het innamepunt. Het water uit de Drentsche Aa wordt door meer dan 200.000 mensen als drinkwater gebruikt, bijvoorbeeld in de stad Groningen. Om de drinkwatervoorziening voor de toekomst veilig te stellen, wordt samengewerkt met omliggende gemeenten, inwoners, bedrijven en agrariërs.

Glyfosaat is een werkzaam bestandmiddel in de onkruidbestrijder Round Up. Andere, vaak aangetroffen stoffen zijn MCPA, MCPP en Fluroxypyr (Primstar). Dit zijn allemaal onkruidbestrijdingsmiddelen. Het aantal keren dat stoffen worden aangetroffen, is in de loop van de jaren wel minder geworden. Om dit zo te houden, blijven de samenwerkende partijen investeren in goede communicatie met inwoners uit het Drentsche Aa-gebied. Op zaterdag 8 september staan we daarom ook op de WMD Waterdag in Assen.