Groen licht voor uitbreidingsplannen loonbedrijf in Noordbroek

NOORDBROEK - Het college heeft afgelopen donderdag ingestemd met het wijzigingsplan van het perceel Sappemeersterweg 45 in Noordbroek.

Hierdoor kan de eigenaar van loonbedrijf Bouwman uitbreiden met zijn bedrijf: een gemengd agrarische onderneming en een loonwerkbedrijf. Hiervoor moet echter wel het bouwvlak vergroot worden. De uitbreidingen passen niet binnen het bestaande bouwvlak, zoals dat op grond van het geldende bestemmingsplan is toegekend. Het bestemmingsplan biedt wel de mogelijkheid om het bouwvlak te vergroten.

In overleg met de ondernemer is een erfinrichtingsplan opgesteld voor een goede inpassing van de uitbreiding in het landschap. Het ontwerpwijzigingsplan heeft formeel ter visie gelegen en daarop zijn geen zienswijzen ingediend.