Wedeka wil leerwerkbedrijf worden

VEENDAM - De gemeenteraad van Midden-Groningen gaat zich buigen over het koersdocument van de Wedeka. De sociale werkvoorziening wil zich graag doorontwikkelen tot leerwerkbedrijf.

Het college stelt de raad voor een zienswijze in te dienen waarin aangedrongen wordt nu definitief te besluiten dat Wedeka zich doorontwikkelt tot leerwerkbedrijf. In het voorstel van het dagelijks bestuur van Wedeka is sprake van een periode van twee jaar waarin pilots gedraaid worden om op basis van de uitkomsten daarvan een definitief besluit te nemen.

Het college van Midden-Groningen vindt het onwenselijk dat de definitieve besluitvorming over de toekomst van Wedeka met nog eens twee jaar wordt uitgesteld.