Nieuw kerkseizoen van start

SAPPEMEER - Het is traditie dat de H. Norbertusparochie Oost-Groningen het nieuwe seizoen start met een gezamenlijke viering voor de vijf geloofsgemeenschappen, afwisselend in een van de vijf parochiekerken.

In een volle Martinus-Willibrorduskerk in Sappemeer hield de Norbertusparochie op zondagochtend 23 september een gezamenlijke startviering. In deze startviering werd voorgegaan door bisschop van den Hout, de pastores van de parochie en diaken Remco Hoogma.

Remco Hoogma is na zijn stage in de Norbertusparochie op zaterdag 22 september in Leeuwarden tot diaken gewijd door de bisschop. Tijdens de viering heeft de parochie ook afscheid genomen van Remco Hoogma, omdat hij als diaken is benoemd in de Christoffelparochie in Zuid-West Friesland, waar hij op 29 september zijn intrede zal doen. Deze startviering werd afgesloten met een korte presentatie over alle activiteiten van de parochie en een gezamenlijke lunch voor de aanwezige parochianen.