Feestelijke opening vernieuwde sportaccommodatie De Menterne

MUNTENDAM - Zaterdagmiddag hebben gedeputeerde Eelco Eikenaar en wethouder Eric Drenth van Midden Groningen de vernieuwde sportaccommodatie De Menterne in Muntendam officieel heropend.

Elk schoot met een handboog, onder begeleiding van de handboogschietvereniging True Flight Archery, een ballon stuk.

Door de tribunes en de onderliggende kleedkamers weg te halen kon de sportzaal met 6 meter worden vergroot. De nieuwe kleedkamers zijn ondergebracht in een nieuw aangebouwd gedeelte.

Door de middag heen gaven sportverenigingen demonstraties. Vanuit het nieuwe sportcafé was alles goed te volgen: een glazen wand geeft uitzicht op de hernieuwde sportaccommodatie.

Ondanks de uitbreiding van de vloerruimte in De Menterne zijn er verenigingen die qua ruimte behoorlijke concessies hebben moeten doen. Muntendam had ook de beschikking over de veel ruimere sportaccommodatie Ruitershorn. Beide sporthallen waren aan vernieuwing toe. De gemeente heeft uiteindelijk voor renovatie van De Menterne gekozen en voor sloop van de Ruitershorn. Daarbij is gekeken naar de bezetting van de complexen en er is gekeken of men in één sporthal alle verenigingen onder zou kunnen brengen. Ongeveer negen verenigingen maken gebruik van de hal, met daarbij de scholen.

,,Het inplannen van al die verenigingen was met passen en meten. Maar dat is goed gelukt”, aldus wethouder Drenth. ,,Het is goed dat de nieuwe voorziening goed vol gepland is. Kosten voor verwarmen maak je toch. Er kan een mooie voorziening in stand worden gehouden.”

De wethouder denkt dat in principe de kleinere zaal geen probleem zal zijn. ,,De badmintonners sportten voorheen met z’n allen op acht velden op een avond. In deze hal kunnen we vijf velden neerzetten. Dat houdt in dat er over twee avonden gespeeld moet worden, maar dit is in te plannen.”

Toch ziet men zich bij de badmintonclub Dropshot 74 voor problemen geplaatst. ,,Het is een schitterende zaal, en we willen het niet alleen van de negatieve kant bekijken. Maar qua oppervlakte heeft het een beperking. Voorheen hadden we op één avond acht banen. Twee keer per week een zaal huren moet wel op te brengen zijn. Het is een heikel punt.” Volgens de berekeningen ziet de vereniging op jaarbasis een tekort opdoemen van om en nabij 1500 euro. Met veertig vaste betalende leden is het moeilijk om dat op te vangen. ,,Nu hebben we vier banen op de dinsdagavond, en op donderdagavond zijn die voor de jeugd. Er zijn wel gesprekken gaande voor een oplossing. We hebben een laagdrempelige vereniging en we willen geen extra contributieverhoging. Een andere optie is het afstoten van de donderdagavond. En voor om de week zullen ze geen contributie willen betalen. We zitten eigenlijk in een spagaat.”

De Volleybal Klub Muntendam (VKM is van drie naar twee velden gegaan. Daar vindt men het jammer dat er zonder de publieke tribune minder sfeer zal zijn. In de vorige hal was plaats voor zo’n 300 toeschouwers. Bij het nieuwe Sportcafé kunnen ongeveer 50 man achter de grote ramen gaan kijken. Mogelijk kan er nog publiek langs de kant op banken zitten.

Men wil niet negatief doen, en de verbouwing wordt heel mooi gevonden. ,,Maar we moeten concessies doen. Wij niet alleen, maar ook andere verenigingen”. Bij VKM wordt anderzijds ook ingezien dat twee hallen financieren teveel van het goede zal zijn geweest, en was een dorp als Muntendam met twee sporthallen ook wel royaal bemeten. ,,We kunnen hier jaren mee vooruit, maar het was mooier geweest als de zaal groter was geweest.”

Door Henk Drenth