Drukte op de MaS-markt in Veendam

VEENDAM - Alle derdejaars leerlingen van scholengemeenschap Winkler Prins in Veendam doen dit schooljaar weer mee aan de maatschappelijke stage (MaS). Hiervoor verrichten ze in hun vrije tijd in elk geval dertig uur vrijwilligerswerk. De leerlingen kozen hun stage op de MaS-markt afgelopen woensdag 10 oktober. De markt werd druk bezocht.

Een maatschappelijke stage betekent dat een leerling - onbetaald - vrijwilligerswerk doet bij een niet-commerciële organisatie. De MaS is onderdeel van het reguliere onderwijsprogramma van Winkler Prins en telt mee voor de overgang. “Met de MaS willen we onze leerlingen een bredere kijk op de samenleving geven,” vertellen coördinatoren Henry Elting en Diana Haak. “De invulling van de MaS kan op verschillende manieren. We bieden de leerlingen de mogelijkheid om iets te kiezen dat bij hen past. We hebben gemerkt dat de MaS een impuls geeft aan het vrijwilligerswerk in onze regio. En dat is fijn, want veel organisaties hebben behoefte aan een paar extra handen.”

“We vinden het belangrijk dat onze leerlingen een goede start van hun stage hebben. Daarom was er een MaS-markt waar leerlingen, maar ook hun ouders/verzorgers, voor werden uitgenodigd.” De informatieavond werd georganiseerd in samenwerking met het Steunpunt Maatschappelijke Stages Compaen en de gemeente Veendam in de kantine van Winkler Prins aan Raadsgildenlaan.