Hulp gevraagd voor Sint Nicolaasactie voor eenzame en fysiek beperkte mensen

VEENDAM - De Zonnebloemafdelingen in Veendam, Muntendam en Meeden komen met de Sinterklaasactie Zon in Schoorsteen.

Op 30 november willen bovenstaande afdelingen gezamenlijk een gezellige Sinterklaasmiddag verzorgen in de Menterne te Muntendam. Op deze middag komt Sinterklaas langs die de aanwezige gasten graag een cadeautje zou willen geven. Hierbij roept hij uw hulp in. U kunt een presentje maken of kopen dat de Sint aan onze gasten kan geven.

Onze doelgroep zijn mensen met een fysieke beperking en eenzaam zijn, die we graag een gezellige middag aanbieden met muziek en een klein presentje. Het merendeel van onze gasten heeft de pensioengerechtigde leeftijd reeds gepasseerd. De bedoeling is dat u een cadeautje inlevert met een duidelijke aanwijzing op de verpakking of het voor een man, vrouw of voor alle twee kan zijn.

De kosten mogen variëren tussen € 5,00 en € 7,50 „Doet u mee? U kunt uw bijdrage inleveren voor zaterdag 17 november bij de volgende contact persoon: Voor Veendam: Marina Woudstra 06 41937438 Voor Muntendam: Harry Nieuwenhuis 0598 626383 Voor Meeden: Annie Veerman 0598 634224”, aldus de mensenvan de Zonnebloem.