Biljartvereniging Central 75 jaar

VEENDAM/WILDERVANK - De oudste biljartvereniging Central van Veendam/Wildervank bestaat dit jaar 75 jaar.

Het was midden in de oorlogsjaren in het jaar 1943 dat enkele sportieve en trouwe bezoekers het plan opvatte om in het café van Boele Boelens in Wildervank een biljartvereniging op te richten. Albert Hofstee en eigenaar Boele Boelens bereidden het voor en zo kon het gebeuren dat de liefhebbers zich aan konden melden als lid van de vereniging.

In de eerste jaren werd er veel alleen op clubavonden gespeeld en werd onderling uitgemaakt wie zich de beste toonde. Na het biljarten werd er door diegene die dat wilde nog een kaartje gelegd en een drankje gedronken. Al gauw bleek dat er het nodige jong talent aan de biljarttafel stond en werd er meegedaan aan de competities van de biljartbond. Spelers wisten zich te plaatsen voor de districts- gewestelijke en landelijke finales en dat bleef niet onopgemerkt. Het was met name wijlen Joop Boelens die in zijn jonge jaren niet alleen in het Noorden doch ook landelijk de nodige bekendheid kreeg en aan vele finales deelnam. Door de jaren heen leverde de vereniging naast goede prestaties van haar leden ook mensen aan voor het bestuur van het district en meerdere arbiters op club- districts-, gewestelijk en zelfs landelijk niveau

Helaas moest een vijftal jaren geleden de zaak van Boelens worden gesloten, doch de vereniging vond in overleg met de andere verenigingen onderdak bij het toenmalige wijkcentrum Dukdalf. Het ledental van de vereniging , waarvan het merendeel van de leden al vele jaren lid is, lag ieder seizoen steeds zo rond de 20, hetgeen ook nu nog het geval is. Het jubileum werd binnen de vereniging gevierd.