Wat is Karma?

NIEUWE PEKELA - Op maandagavond 12 november van geeft André Wierenga van Centrum voor Bezieling (Abraham Westersstraat A2) in Nieuwe Pekela een lezing met als thema ‘Wat is karma?’

In deze lezing zal Wierenga Hij neemt de gasten mee naar de evolutie en hoe zowel mondiaal als persoonlijk gekeken kan worden naar karma. Vragen die aan de orde komen zijn: ‘Waarom zijn bepaalde gebeurtenissen onontkoombaar?, Wat gebeurt er achter de schermen en wat voor gevolgen heeft dit in het dagelijkse leven?, Waar is alles ontstaan en hoe heeft zich het leven door de eeuwen heen ontwikkeld?’

Wierenga zal refereren aan vroegere tijdperken, zoals het Lumerisch en het Atlantisch tijdperk. Hij laat zien dat er telkens weer nieuwe levensvormen op aarde ontstaan na het loslaten van een oude doorleefde levensvorm. Al deze nieuwe levensvormen brengen ons naar nieuwe ontwikkelingen, die ons doen herinneren wat onze bestemming is. Tijdens de lezing legt hij eveneens uit wat de functie is van tirannen, (wereld)oorlogen en andere gebeurtenissen in de wereld.

De bijeenkomst is van 19.30-21.30. Aanmelden kan op andre_wierenga@hotmail.com of telefonisch (0597-795034 of 06-12339615). De kosten zijn € 8,- per persoon.