‘Wat als vrouwelijke leiders de baas van de banken zijn?’

HOOGEZAND - Ans Alers, directeur van de Monseigneur Bekkersschool in Veendam spreekt samen met nog twee dames op 23 november tijdens een openbare bijeenkomst van de Norbertusparochie Oost Groningen in Hotel Faber in Hoogezand.

Hiermee rond de Norbertusparochie het jaarthema ‘Rentmeesterschap’ af met een avond over de kracht van vrouwelijke waarden. Wat houdt rentmeesterschap in? Wat is de rol van de vrouw in dit belangrijke thema? Leveren vrouwen een wezenlijk andere bijdrage aan onze opdracht om de wereld goed te beheren?

Drie ondernemende vrouwen zullen hun visie en ervaringen over dit onderwerp met het publiek delen: Hoe dragen vrouwelijke waarden bij aan goed rentmeesterschap? Dit zijn:

• Laetitia van der Lans, theologe en als ondernemer onder andere actief in het uitgeven van kerkbladen zoals Rots en Bron

• Marisca Lulofs, econoom van het bisdom Groningen-Leeuwarden

• Ans Alers, na een carrière in het bankwezen nu directeur van de Monseigneur Bekkersschool in Veendam

Op hun visie geeft de burgemeester van Midden-Groningen, Adriaan Hogendoorn een reactie, omdat het bij het besturen van een gemeente ook aankomt op de balans tussen de harde en de zachte kant. Een gemeente moet evenzeer werken aan welvaart en economische voorspoed als aan het welzijn en geluk van de inwoners.

De avond begint om 20.00 uur met een inloop vanaf 19.30 uur. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Norbertusparochie Oost-Groningen en Solidair Groningen & Drenthe en een ieder is welkom. Zie voor meer info http://www.heiligenorbertusparochie.nl of http://www.solidairgroningendrenthe.nl