Vuurwerkoverlast in Veendam online melden

VEENDAM - Inwoners van de gemeente Veendam kunnen vuurwerkoverlast melden via de site http://www.veendam.nl/

Inwoners van de gemeente Veendam kunnen vuurwerkoverlast melden via de site http://www.veendam.nl/

jaarwisseling. De gemeente Veendam is gestart met dit meldpunt om zo beter in kaart te kunnen brengen waar er overlast is.

Samen met de politie worden de gegevens geanalyseerd en met deze uitkomsten en gegevens wordt het beleid waar nodig de komende jaren aangepast.

Ieder jaar is er sprake van overlast door het afsteken van (illegaal) vuurwerk en de aanpak hiervan is vaak lastig.

Tijdens de jaarwisseling is het toegestaan om op 31 december vanaf 18.00 uur tot nieuwjaarsdag 02.00 uur goedgekeurd consumentenvuurwerk af te steken. Buiten deze tijden is het afsteken van vuurwerk verboden.

Het meldpunt vuurwerkoverlast registreert overlast door vuurwerk, zoals het afsteken van (illegaal) vuurwerk. Maar ook overlast van vuurwerk in de vorm van afval, gevoelens van onveiligheid, stank- en geluidsoverlast en vernielingen kunnen gemeld worden. Alle meldingen en gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Wat gebeurt er met de gegevens?

Er wordt door het meldpunt geen directe actie ondernomen. „Neem voor spoedeisende situaties contact op met de politie”. Dit kan ook anoniem via (0800-7000) of 112 voor heterdaad-situaties.