Vrijwilligers Taalhuis Veendam krijgen certificaat

VEENDAM - Donderdagmiddag zijn er weer vijf taalvrijwilligers gecertificeerd. Ook zij hebben, net als hun zestien voorgangers, met succes de basistraining voor taalvrijwilliger afgerond om laaggeletterde mensen te helpen beter te leren lezen, schrijven, rekenen en/of te leren werken met de computer.

Wethouder Jaap Velema reikte de certificaten uit in het Taalhuis in de bibliotheek van Veendam. In de gemeente Veendam heeft 16% van de inwoners moeite met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Dit zijn 2750 inwoners. De gemeente Veendam, beroepsonderwijs Noorderpoort, welzijnsorganisatie Compaen, Stichting Lezen & Schrijven en Biblionet Groningen werken samen om deze mensen te helpen.

In een Taalhuis worden mensen geholpen op hun eigen niveau en tempo. De ondersteuning sluit aan bij de wensen en behoeften. Het Taalhuis wordt gerund door een professionele taalhuiscoördinator in samenwerking met speciaal opgeleide vrijwilligers. Foto: Peter Panneman