Tinten en Cosis verstevigen samenwerking

Assen - Cosis en Tinten hebben hun gezamenlijke visienotitie ondertekend. Met de ondertekening van deze visienotitie verstevigen zij hun samenwerking.

Beide organisaties zijn nu in het sociale werkveld nog meer met elkaar verbonden. Het doel van de samenwerking is door het bundelen van hun krachten en expertise de burgers nog beter van dienst te kunnen zijn. Daarnaast dat mensen zichzelf nog beter kunnen redden in hun wijk en in de maatschappij. Cosis en Tinten brengen hiervoor de juiste mensen en organisaties bij elkaar: dus niet ieder voor zich, maar samen. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde Lieke Ruijgers, manager Gemeentelijk Domein Cosis, de visienotitie. Een document waarin de visie van beide partijen samenkomt over hoe door samenwerking in dorpen en wijken de kwetsbare burger nog beter ondersteund kan worden bij het innemen van zijn plek in de maatschappij. Zowel Cosis als Tinten werken in provincies Groningen en Drenthe waar ze ondersteuning geven op alle levensgebieden en dicht bij de burger staan. De twee organisaties zijn deels complementair en deels overlappend in hun dienstverlening. Door de gaande transities in de zorg ervaren Cosis en Tinten een organische behoefte tot meer samenwerking en afstemming in het belang van de kwetsbare burger. Tinten Welzijnsgroep bundelt de krachten van negen lokale welzijnsorganisaties in Groningen en Drenthe. Tinten biedt praktische maatschappelijke ondersteuning aan alle burgers in haar werkgebied met als doel mensen te activeren om mee te doen in de maatschappij en daar hun plek in te nemen. Dit doet zij vanuit gebiedsteams of sociale teams in dorpen en wijken. Tinten heeft een fijnmazig netwerk binnen de sociale kaart. Cosis geeft (vaak) langdurige praktische ondersteuning aan de kwetsbare burger met een chronische hulpvraag zoals een verstandelijke en/of psychische beperking. Cosis biedt ondersteuning op alle levensgebieden. Denk hierbij aan werk, wonen, vriendschappen, leren, vrije tijd, geestelijke en lichamelijke gezondheid. Dit doet Cosis in heel Drenthe en Groningen, vanuit kleinschalige voorzieningen in dorpen en wijken.