Maximaal 120 agrariërs in Groningen (in waterschapsgebied Noorderzijlvest) kunnen subsidie aanvragen om te investeren in schoon en voldoende water

Groninger agrariërs kunnen sinds maandagochtend 10.00 uur eenmalig een investeringssubsidie aanvragen voor maatregelen die de kwaliteit van het oppervlaktewater verbeteren of het vasthouden van water op landbouwgrond bevorderen. Er is ruimte voor 120 agrariërs.

Verder lezen?

Ga naar het artikel op DVHN.nl

Verder lezen
  • Meer lokaal nieuws op DVHN.nl