Kijken bij Compaen | Welzijn op Recept

VEENDAM In een reeks artikelen kijken we eens per twee weken mee met de welzijnswerkers van Compaen. De organisatie kent diverse afdelingen en projecten voor uiteenlopende doelgroepen en alle leeftijdscategorieën in de maatschappij.

In deze aflevering staat Welzijn op Recept centraal. Een landelijk initiatief dat momenteel in Veendam wordt opgestart. Compaen zocht voor Welzijn op Recept samenwerking met Veendammer huisarts Henk Veentjer, gevestigd in het Gezondheidscentrum Lloyd’s Terras. Gezamenlijk zijn ze momenteel drukdoende het project op poten te zetten.

„Huisartsen schrijven normaliter recepten uit voor medicatiegebruik, maar binnen dit project kan diezelfde huisarts ook een recept uitschrijven ten behoeve van het welzijn van zijn of haar patiënt”, legt Janine Smit van Compaen uit. Mensen met psychosociale klachten op allerlei gebieden kunnen op advies of eigenlijk op recept van de huisarts, in dit geval door Henk Veentjer worden doorverwezen naar een welzijnscoach. In dit geval Janine. „Wanneer mensen bij mij komen en niet lekker in hun vel zitten, vermoeidheidsklachten hebben of problemen die geen medische behandeling nodig hebben, kan ik ze dus doorverwijzen naar Compaen. Wanneer de patiënt daarmee instemt, schrijf ik het Welzijnsrecept uit”, licht Veentjer toe.

Eenmaal bij Janine aan tafel wordt er in kaart gebracht wat er speelt. Dit kan van alles zijn. Denk aan mensen die eenzaamheid ervaren of problemen hebben met het zelfbeeld of misschien wel financiële problemen hebben of moeite hebben met rouwverwerking. Ook probeert Janine boven tafel te krijgen wat men nodig denkt te hebben om zich weer beter te voelen. „Mensen die zich alleen voelen vinden het misschien wel heel fijn om vrijwilligerswerk te gaan doen bijvoorbeeld, samen te gaan sporten, deel te nemen aan een leuke activiteit, een vroegere hobby weer oppakken of gezellig samen eten met de maaltijdkring. Door het grote netwerk van Compaen kunnen we mensen aan elkaar of aan organisaties koppelen waardoor iemand weer een stuk positiever in het leven kan staan”, legt Janine uit. „Samen werken we aan een positievere levenshouding en herstel. En soms kan het ook gaan om meer praktische zaken en breng ik ze bijvoorbeeld in contact met een collega die helpt bij het op orde brengen van de administratie.”

Met Welzijn op Recept komen de twee werelden van het medische en het sociale domein samen, universa die volgens Veentjer lange tijd parallel langs elkaar werkten. „Het is voor mij als huisarts heel waardevol om zo korte lijnen te krijgen met en meer kennis te krijgen van het sociale domein. Uiteindelijk ervaren mensen wier welzijn weer prima in orde is, vaak ook minder lichamelijke klachten. Ik vind het een heel mooi project en uiteindelijk is het ons doel om dit breed uit te rollen in onze gemeente waardoor iedere huisartsenpraktijk uiteindelijk Welzijn op Recept kan uitschrijven”, besluit Veentjer.