Ingezonden gedicht | Jeuds Verleden

Jeuds verleden

Weer vindt ze t waarme stee

van vrouger heer terogge

en dreumt nog ais van

aalmoal bie mekoar

de reuk van sjabbeseten hangt

nog en ze doun de gebeden zachies

der bovenuut mit helder stem

de jonkste, nog zo kwetsboar

den komt ze tot zok zulf

lopt verder langs de wiede

baauwte en wait vannijs

de cirkel rond

wat rest binnen laange

sporen in koal en

muideg grond.

2002, 1e pries ‘Pervincioale schriefwedstried’.

Ida Vast Leutscher