Midden-Groningen bundelt alle dienstverlening in Huis van Cultuur en Bestuur in Hoogezand. Gemeentehuizen in Muntendam en Slochteren gaan dicht

De gemeente Midden-Groningen levert nu nog op drie plekken - Hoogezand, Muntendam en Slochteren - diensten. Vanaf maandag 12 juli heeft ze nog maar één locatie voor het bestuur, de ambtelijke organisatie en de dienstverlening: het nieuwe Huis van Cultuur en Bestuur in Hoogezand.

Concreet betekent dit dat inwoners van Midden-Groningen vanaf maandag 12 juli voor alle gemeentelijke dienstverlening op het gebied van publiekszaken bij het nieuwe Huis van Cultuur en Bestuur in Hoogezand terecht kunnen.

De gemeente verwacht dat ze vanuit één centrale plek efficiënter kan werken. Bovendien kan ze de openingstijden verruimen - het is vanaf juli bijvoorbeeld ook mogelijk om op meerdere avonden een afspraak te plannen.

‘Met één centrale locatie voor de burgerzaken kunnen we onze inwoners nog beter van dienst zijn’, vat burgemeester Adriaan Hoogendoorn in een persbericht samen.

De mogelijkheid houden om documenten thuis te laten bezorgen, blijft bestaan. Hoogendoorn: ‘En ook blijven we inwoners thuis bezoeken wanneer zij niet in staat zijn naar het gemeentehuis te komen voor bijvoorbeeld een nieuwe identiteitskaart.’

Gemeentehuizen in Muntendam en Slochteren sluiten

In het nieuwe Huis van Cultuur en Bestuur (gemeentehuis) is volgens de gemeente Midden-Groningen voldoende capacitiet om alle medewerkers een werkplek te geven. Zeker omdat medewerkers in de toekomst vaker thuis zullen werken; zoals dat nu door corona ook al gebeurt.

De gemeentehuizen in Muntendam en Slochteren sluiten definitief hun deuren. De locatie in Muntendam is onderdeel van het nieuwe centrumplangebied Muntendam. De gemeente kijkt nog naar de herbestemming van het gebouw in Slochteren.

Gebruikersvriendelijke digitale systemen

De gemeente investeert bovendien in de kwaliteit en kwantiteit van de digitale dienstverlening. Ze zorgt voor gebruikersvriendelijke systemen waarmee zoveel mogelijk inwoners zelfstandig producten en diensten kunnen aanvragen.

Maar: ‘We houden uiteraard ook rekening met inwoners die minder of niet digitaal vaardig zijn. We leveren onze dienstverlening digitaal waar het kan en persoonlijk waar het nodig is’, benadrukt Hoogendoorn.

Dienstverlening sociale teams

De dienstverlening vanuit de sociale teams, zoals keukentafelgesprekken, worden ook na 12 juli decentraal aangeboden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van steunpunten in wijken en dorpen zoals dorpshuizen, buurthuizen, bibliotheken en multifunctionele centra.