Onveilige kruispunten Sorghvlietlaan en Woortmanslaan

VEENDAM WILDERVANK Oud-verkeersagent Henk Robben wil een lans breken voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Veendam en Wildervank.

Na het verzenden van een paar brieven aan de burgemeester en wethouders, leden van de gemeenteraad is er met Robben en een bewoner van de C.W. Lubbersstraat een gesprek geweest. Dat gesprek is gevoerd met de wethouders Schmaal en Wierenga van de gemeente Veendam.

Het ging onder meer over de onveilige kruising nabij de Supercoop aan de Apollolaan. Hierover wordt inmiddels al meer dan 30 jaar gesproken, terwijl de onveilige situatie er nog steeds is. Regelmatig vinden er aanrijdingen plaats.

Op de kruising moeten snelheidbeperkende maatregelen worden aangebracht, waaronder het aanbrengen van een verhoogde drempel om de snelheid te beperken, vindt Robben. ,,Het aanleggen van drempels is toegezegd. Er werd gevraagd of een plateau voldoende was. De snelheid voor de brug langs moet drastisch omlaag. Het bijkomend gevolg is dat weggebruikers meer zicht krijgen op wat er van de brug afkomt, en uit de Apollolaan.”

Een veilige voetgangersoversteekplaats wordt aangelegd, zodat de bewoners woonachtig in plan Oost met een druk op de knop veilig kunnen oversteken naar en van de plaatselijke supermarkt.

Het zware vracht- en landbouwverkeer wat dagelijks door de C.W. Lubbersstraat rijdt is ook ter sprake. De verkeersdruk is de laatste jaren zodanig toegenomen, dat het verkeersaanbod en het doorgaand verkeer niet meer past in de kom van Wildervank. De bewoners klagen over trillingen en scheuren in de gevels van hun woningen.

In de vroege ochtend en late avonduren (spits) worden er zeer hoge snelheden gereden (gemeten) op de C. W. Lubbersstraat, de Woortmanslaan en de Sorghvlietlaan (met maximumsnelheid 30 km per uur). ,,Langzamerhand lijken de genoemde straten wel landingsbanen”, aldus Robben.

Aan de Sorghvlietlaan zijn een vijf oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers gemaakt die de woonwijken in de wijk Sorghvliet verbinden. Een groot aantal bewoners van in de wijk Sorghvliet maakt in de avond veelvuldig gebruik van de oversteekplaatsen. ,,Deze oversteekplaatsen moeten veel beter verlicht worden en beveiligd. Dit is van levensbelang. Vorig jaar heeft helaas een aanrijding plaats gevonden met dodelijk afloop. Het betrof een aanrijding met een overstekende voetganger in de avonduren. Waarbij er met 43 kilometer niet te hard is gereden. Deze situatie is onverteerbaar en mag nimmer meer gebeuren. De oversteekplaats is te onoverzichtelijk. Ten eerste moet er meer verlichting komen. En de voetgangers en fietsers moeten de mogelijkheid hebben om op een knop te kunnen drukken. Zodat er een verkeerslicht op rood gaat staan. En dan ook bij alle vier de oversteekplaatsen, zoals bij de Jumbo.”