Tristan van der Beek (16) uit Veendam vertegenwoordigt Nederland op de European Union Science Olympiad (EUSO)

Tristan van der Beek (16), leerling vwo 5 op scholengemeenschap Winkler Prins in Veendam, heeft een plek veroverd in het team dat Nederland vertegenwoordigt op de European Union Science Olympiad (EUSO).

Tristan drong in schooljaar 2018-2019 al door tot de landelijke finale van de Internationale Jeugd Science Olympiade (IJSO), maar behoorde niet tot de leerlingen die aan de internationale eindstrijd mochten meedoen, zo laat zijn school weten.

‘Dat corona ook positieve gevolgen kan hebben, blijkt uit het feit dat alle finalisten van die IJSO uitgenodigd werden voor de landelijke finale van de European Union Science Olympiad (EUSO) op 31 maart jongstleden. De beste zes zouden worden geselecteerd voor het nationale team, dat Nederland op EUSO-2021 vertegenwoordigt. Tristan werd vierde en stelde daarmee een plek in team Nederland veilig.’

Hulp van opa

Aan Tristans deelname ging een grondige voorbereiding vooraf. Hij bestudeerde eerdere jaargangen van de nationale en internationale EUSO en oefende samen met zijn begeleider Jack Horst, Technisch Onderwijs Assistent (TOA) op Winkler Prins, verschillende practica en experimenten. Ook kreeg hij hulp van zijn opa, die voor zijn pensionering docent natuurkunde was op Winkler Prins.

Experimenten

‘Op de selectiedag op 31 maart moesten de deelnemers onder andere het afgegeven elektrisch vermogen van een dompelaar bij verschillende stroomsterktes bepalen. Ze bekeken de bruinkleuring van appels en onderzochten met behulp van een spectrofotometer welke stoffen gebruikt kunnen worden om deze bruinkleuring tegen te gaan. Verder kregen ze de opdracht om experimenteel te achterhalen welke stoffen in 12 genummerde potjes zaten.’

Live in Hongarije

EUSO-2021 wordt in mei – zoals het nu lijkt live – gehouden in Hongarije.