Kijken bij Compaen

VEENDAM In een reeks artikelen kijken we eens per twee weken mee met de welzijnswerkers van Compaen. De organisatie kent diverse afdelingen en projecten voor uiteenlopende doelgroepen en alle leeftijdscategorieën in de maatschappij.

Ditmaal staat Steak a Break van de afdeling jongerenwerk centraal. Sinds 4 jaar kunnen jongeren iedere donderdagavond terecht voor dit initiatief in jongerencentrum Break. „De jongens en meiden bepalen eerst wat ze gaan eten, vervolgens gaan ze samen boodschappen doen, koken, tafel dekken, samen eten en na afloop de boel opruimen. Het is eigenlijk een heel organisch geheel. Ze regelen alles zelf”, legt coördinator jongerenwerk Ineke van Loo uit.

Een sociaal en gezond gebeuren waarin jongeren op een laagdrempelige manier leren koken en boodschappen doen in het gezelschap van elkaar. Ook is er aandacht voor tafelmanieren, zoals smakken, met mes en vork eten en ook het telefoongebruik tijdens de maaltijden komt aan de orde. „Daarnaast is deze avond een goede gelegenheid om tot mooie gesprekken met elkaar te komen. Zo hebben we onlangs een groepsgesprek gehad over geweld tegen vrouwen in het kader van Orange Day. De jongeren praten dan heel fanatiek mee. Ze komen met voorbeelden, meningen en er ontstaan discussies. Dat doen ze heel knap.”

Al twee keer schoof wethouder Ans Grimbergen aan voor de maaltijd en een goed gesprek. „En ook dan zie je dat de jeugd dat fijn vindt. Ze voelen zich serieus genomen en komen met mooie actiepunten binnen het besproken onderwerp. Zo ervaren ze dat het er weldegelijk toe doet, wat ze vinden.”

De onderwerpen worden grotendeels subtiel in de groep gegooid. „Als we thema-avonden zouden aankondigen, wordt de drempel te hoog en blijven ze weg. Ontstaat het echter spontaan, verloopt het gesprek juist heel mooi en geven de jongeren er vaak hun eigen draai aan. Zo spraken we tijdens Week van de Eenzaamheid over dit onderwerp. Gaandeweg kwam op tafel dat de jongeren tijdens corona veel somber zijn en zich down voelen. Dat werd een heel bijzonder gesprek”, besluit Ineke.