Kijken bij Compaen | activiteiten tijdens corona

 VEENDAM In een reeks artikelen kijken we eens per twee weken mee met de welzijnswerkers van Compaen. De organisatie kent diverse afdelingen en projecten voor uiteenlopende doelgroepen en alle leeftijdscategorieën in de maatschappij.

Ditmaal zoomen we in op de invloed van corona op alle activiteiten van Compaen. Wat kan en mag nog en zijn er ook zaken die tijdelijk zijn stopgezet. Kortom wat gebeurt er allemaal nog bij Compaen?

„Er kan nu minder dan tijdens de eerste lockdown”, legt Rob Kah, directeur van Compaen uit. „We hebben nu te maken met strengere maatregelen omtrent groepsgrootte. Eerder mocht je nog met meer personen samen komen, waardoor we ook buiten diverse dingen konden organiseren. Maar nu mag je buiten ook nog maar met zijn tweeën zijn. Het is allemaal wat lastiger.”

Omdat het welzijnswerk onder de noemer cruciale beroepen valt, is er voor enkele doelgroepen nog wel het een en ander mogelijk. Zo gaat het jongerenwerk in Break! door. Evenals Ontmoeting. „Dit is een soort dagopvang voor hoofdzakelijk oudere mensen die te kampen hebben met eenzaamheid. Samen eten, spelletjes doen en het sociale contact is voor deze groep van groot belang”, legt Kah uit. Voor zowel het jongerenwerk als Ontmoeting geldt wel dat er in kleine groepen wordt gewerkt en de coronaregels inacht worden genomen. 

De trainingen die normaliter bij Compaen worden gegeven zijn voorlopig wel helemaal stilgelegd. Te denken valt aan sociale vaardigheidstrainingen, weerbaarheid en kies-traingen. „En ook de moedergroep kan nu niet samenkomen. Wel is het zo dat we regelmatig met al onze klanten contact houden. Regelmatig even bellen om te horen hoe het is”, zegt Kah.

Mede dankzij alle technologische mogelijkheden, gaat buiten de trainingen om, eigenlijk alles verder door bij Compaen. Zo is er inmiddels een digitaal mantelzorgcafé en ziet Kah bij de individuele dienstverlening veel mengvormen ontstaan. „Er gebeurt veel via beeldbellen natuurlijk. Ook vinden er nog wel fysieken 1 op 1 afspraken plaats. Zowel hier op kantoor als in enkele gevallen via huisbezoeken. Dit laatste is bij uitzondering wanneer de buurtmaatschappelijk werker in kwestie dit echt noodzakelijk acht. Maar ook hierin kun je creatief zijn. In plaats van een gesprek aan de keukentafel kun je ook een boel bespreken tijdens een wandeling bijvoorbeeld.”

Inmiddels zijn de digitale mogelijkheden zo ingeburgerd dat Kah denkt dat ook na corona deze middelen een blijvertje zijn. „We hebben met zijn allen ontdekt wat er allemaal mogelijk is en dat het af en toe gewoon leuk is. We hoeven nu niet meer te zoeken naar oplossingen, zoals in de eerste lockdown. Dat is een positieve bijvangst van dit alles”,besluit Kah.

Jessica Bosma