Kijken bij Compaen | Noordwest op z’n best

VEENDAM In een reeks artikelen kijken we eens per twee weken mee met de welzijnswerkers van Compaen. De organisatie kent diverse afdelingen en projecten voor uiteenlopende doelgroepen en alle leeftijdscategorieën in de maatschappij.

Deze week nemen we de pilot Noordwest op z’n best onder de loep. Compaen werkt in dit project samen met wooncoörperatie Acantus, commissie huurzaken, Rwlp en de gemeente. Gezamenlijk gaan de partijen met de bewoners van Noordwest aan de slag. „Dit komt neer op de buurt Noord west in rondom Vrederustlaan, de Topstraat en de Minervastaat. Een buurt en omgeving in Veendam, die zowel fysiek als sociaal aandacht nodig heeft”, legt coördinator, Margreet van den Berg uit.

 Afgelopen jaar nam Compaen al een aanloop naar de pilot toe. „We zijn compleet met draaiorgel de wijk ingetrokken en hebben met veel bewoners gepraat en 600 enquetes uitgedeeld. De respons was hoog en duidelijk werd dat de bewoners graag aan de slag willen. Huizen moeten worden aangepakt, de verloedering moet worden tegengegaan evenals overlast in de wijk. Eigenlijk dus zowel een fysieke aanpak van de wijk, met daarnaast ook een respectvolle aanpak wat betreft de sociale aandachtspunten in het gebied.”

 In februari wordt een start gemaakt met diverse acties binnen het project en natuurlijk binnen de geldende coronamaatregelen. Zo wordt er samen met medewerkers van Cosis, Acantus en commissie huurzaken een buurtteam gevormd. Twee keer per week is het team aanwezig in Noordwest. Dichtbij en herkenbaar. „Door fysiek vaak aanwezig te zijn, zien en horen wij signalen vanuit de wijk, gaan we inwoners betrekken en activeren. En natuurlijk kunnen inwoners ons vragen om ondersteuning op allerlei gebieden.”

 Naast het buurtteam opent er vanaf februari een heuse Noordwest op z’n best huiskamer aan de Vrederustlaan. Een huiskamer voor en door de buurt. Het formulierenteam, Humanitas, commissie huurzaken, maatschappelijk werk en buurtteam maar ook de nieuw te vormen klussendienst krijgen hier allen een plek. Maar bovenal kunnen de bewoners van Noordwest hier terecht met hun (hulp)vragen, een kop koffie, ontmoeting of activiteiten.

 De kern van deze pilot is om naast de bewoners te staan. „We willen de wijk activeren om zelf in actie komen. Dus wat kan je zelf doen om dingen te verbeteren en op te lossen. Zeker als je kijkt naar het aspect verloedering in de wijk. Niet iedereen heeft groene vingers natuurlijk. Bewoners kunnen samen met de klussendienst hun tuin netjes maken en leren hoe ze dit kunnen onderhouden.

 Door vaak in de buurt te zijn en met respect naast de bewoners te staan, ontstaat er naar verloop van tijd wederzijds vertrouwen en groeit de bereidheid om iets te doen vanzelf. Zo bouwen we samen aan verbetering van de leefomgeving en sociale cohesie in de buurt.

Jessica Koning - Bosma