‘Lezen is heel hard nodig’

VEENDAM Het is een spannende ochtend in kindcentrum Westerwinde: een gang is heringericht als tijdmachine, volwassen mensen in deftige kleren krijgen instructies, kinderen onderweg naar het plein treuzelen nieuwsgierig langs de personeelstafel en de koffiemachine bromt ongeremd een deuntje mee. Gelukkig weten alle volwassenen en alle kinderen wat we gaan doen. We gaan de nieuwe schoolbibliotheek openen!

Dwars door de ijstijd, langs de kasteeltroon, Toetanchamon in een tipi, dino’s en grottekeningen springen beide teamleiders plotseling tevoorschijn in jonkvrouwentenue en laten boeken zien. In een van de boeken over ridders staan toevallig ook de echtgenoten van de dames en verderop in kasteel Westerwinde wil een van de jonkvrouwen een lint doorklieven met een zwaard. Gelukkig weet de regiomanager van Biblionet Groningen, Alian Spelde, wel wat een schaar is en hoe ze moet knippen.

Terwijl de kinderen de bibliotheek rond speuren op zoek naar goede, spannende, snoezige en interessante boeken, vertelt mevrouw Spelde ‘zeg maar Alian hoor’, dat ze uitermate trots is op de Veendammer bibliotheek en misschien nog wel meer op het team van medewerkers. ‘We hebben een fantastisch team aan bibliotheekmedewerkers en werken fijn samen met de gemeente en de scholen.’

Een van die medewerkers is leesconsulente Maaike Hermse.

Maaike, waarom is lezen ook al weer zo belangrijk?

,,Je hebt leesvaardigheid nodig om je te kunnen redden in de maatschappij. Bovendien is het fijn om weg te dromen in een mooi verhaal en ontwikkel je je fantasie.”

Er zijn nog steeds mensen die niet kunnen lezen.

,,Ja, en het is fascineren te zien hoe die mensen zich redden. Vaak merk je het helemaal niet, mensen zijn erg inventief in het verhullen van analfabetisme. Ze zijn dan bijvoorbeeld de bril net kwijt of dragen pleisters om de duim zodat ze niet kunnen schrijven.”

Hoe kun je proberen de leesvaardigheid bij kinderen te stimuleren?

,,Door de kinderen boeken aan te bieden die bij hun interesse aansluiten. En allerlei leuke activiteiten rondom boeken, op maat geschikt voor alle kinderen. Leesplezier mondt uit in leesvaardigheid.”

Het komt deze vakantie vast goed met het leesplezier: alle kinderen mogen een boek uitkiezen en ik hoor kinderen afspraken maken over het ruilen van hun boeken in de vakantie. Geweldig toch? Een boek krijgen en meteen een speelafspraak.