Boek over Tweede Wereldoorlog in Zuidbroek, Noordboek en Meeden verschenen

NOORDBROEK De Historische Vereniging Menterwolde heeft een bijzonder boek samengesteld en laten uitgeven bij Uitgeverij Profiel. In een bijna 500 pagina’s tellend boekwerk, krijgt de lezer verhalen voorgeschoteld uit de Tweede Oorlog en dan ingezoomd op de dorpen Noordbroek, Zuidbroek en Meeden.

„We hebben er langer aan gewerkt dan de oorlog duurde”, glimlacht Wieko Smit, een van de auteurs van het boek. Samen met Janneke Blaauw en Tineke Beukema ging Smit in opdracht van het bestuur van de Historische Kring Menterwolde aan de slag. Ook werkte Nick Kieft mee aan het boek maar tijdens het schrijfproces scheidden hun wegen.

Uren archiefonderzoek, overleg en vele interviews leverden onnoemelijk veel materiaal op. Het werd een bijzondere reis waarin veel indrukwekkende verhalen naar boven kwamen. Toch duurde het wel even voordat de verhalenstroom op gang kwam. „Toen er in de dagbladen dit soort verhalen verschenen werd het wat makkelijker. Daarnaast wil ook niet iedereen over de oorlog praten. Er waren - ook hier in de omgeving - mensen fout in de oorlog, en je merkt dat hun nazaten daar nog last van kunnen hebben. Zij worden aangekeken op de keuzes die hun ouders maakten. Dan is het wel begrijpelijk dat je daar liever niet over praat.”

Ook kwamen er veel dagboeken tevoorschijn. Zo ook die van de toenmalige burgemeester Buurma. Zijn schrijfsels vormen ook de rode draad in het boek. Een ander bijzonder verhaal wat naar boven kwam is dat de schoolkinderen in 1942 het Slochterbos in werden gestuurd. Daar moesten ze zoeken naar beukenootjes en kastanjes zoeken, als voedselvoorziening. Bij het schoolhoofd leverden ze een theekopje vol in, de rest mochten ze houden. „In den beginne voor het vee, later ook om broden mee te bakken.”

Om het verschijnen van het boek luister bij te zetten, organiseerde de Historische Kring een kleine expositie met diverse items en geschriften uit de oorlog. Zo ook een helm. „Deze helm vond mijn zoon toen de A7 werd aangelegd en de sloten werden uitgegraven. Het is een Nederlandse helm die afkomstig zou zijn van geheim agenten. Na veel onderzoek bleek dit ook zo te zijn. Zij hebben op 3 of 4 april ‘45 een landing gedaan in ‘t Veen in Zuidbroek. Gekleed in Duitse uniformen en met ieders een pen op zak die een injectie bevatte. Mochten ze gevangen worden genomen, konden ze daarmee het heft in eigen handen nemen.” Slechts enkele voorbeelden van de vele anekdotes dat het boekwerk rijk is.

De expositie gehouden in de kerk van Noordbroek werd goed bezocht en het boek werd veelvuldig gekocht. Er zijn 500 exemplaren gedrukt.