Bosschages Skagerak veranderd in hondentoilet

VEENDAM Een aantal bewoners van het Skagerak in Veendam is zeer verbolgen over een besluit van de gemeente Veendam. Medio mei werden er, zonder de bewoners in kennis te hebben gesteld, met zwaar materiaal graafwerkzaamheden voor hun woningen aan het Skagerak uitgevoerd. De bosschages werd eruit gerukt en afgevoerd en er werden diepe sleuven gegraven, dit alles om de afvoerleidingen inclusief de putten te vervangen. En ondanks dat het aannemersbedrijf het keurig heeft achtergelaten blijven de bewoners achter met een onkruidveld dat momenteel dienstdoet als hondentoilet.

Een bewoner die al 47 jaar aan het Skagerak woonachtig is, heeft inmiddels twee keer de gemeente ingeschakeld met een aantal vragen, maar tot op heden géén enkele reactie ontvangen.

De gemeente stelt het volgende in een schriftelijke reactie aan De Veendammer: ‘In het verleden zijn er wat problemen geweest met wateroverlast, als er veel regen viel. En daarom is het riool aangepast. Wij proberen alle vragen die binnenkomen van onze inwoners te beantwoorden. Een juiste beantwoording op vragen vinden wij ontzettend belangrijk. Wij beschikken echter niet over details betreffende de vraag en de vraagsteller. Daarom kunnen we niet traceren wat er is gebeurd met de vraag.’

Als er werkzaamheden zijn waar overlast uit voortkomt, dan worden de mensen hier vooraf over geïnformeerd. Normaal gesproken doet de aannemer dit. De aanpassingen in het groen gebeuren veelal in het voorjaar of in het najaar.