Derde editie Zuiderveen Festival verplaatst naar oktober

De derde editie van het Zuiderveen Festival in Winschoten, dat gehouden zou worden in augustus, is verplaatst naar zaterdag 3 oktober van 13.00 tot 23.00 uur. De organisatie is in handen van Pet (Patrick) van de Luijtgaanden.

De fotograaf/kunstenaar is met name bekend om zijn uitgebreide verzamelingen van onder andere knuffelbeestjes (rond de 50.000), casettenbandjes, aanstekers (eveneens ongeveer 50.000), videobanden en petten.

Een deel van zijn verzameling wordt eens per jaar tentoongesteld in zijn vele caravans. Hij heeft er ruim zestig, waarvan er ongeveer 35 in Winschoten staan. Van de Luijtgaarden tourt regelmatig met zijn verzameling - onder de noemer Tour Artistique - door Nederland en België.

De bedoeling van het festival is om mensen bij elkaar te brengen zonder winstoogmerk.