Midden-Groningen wil stemlocaties aanpakken. Want, ze voldoen niet aan de normen voor toegankelijkheid

Veel stemlocaties in de gemeente Midden-Groningen voldoen niet aan de normen voor toegankelijkheid. Reden voor de gemeente in te grijpen. B en W vragen de gemeenteraad hiervoor budget beschikbaar te stellen bij het vaststellen van de begroting voor 2021.

Omdat gemeenten sinds 2019 wettelijk verplicht zijn toegankelijke stemlocaties aan te bieden, heeft de gemeente Midden-Groningen het bureau Ongehinderd gevraagd de toegankelijkheid van de stemlocaties in Midden-Groningen te onderzoeken.

In dit onderzoek is gebleken dat veel locaties niet aan de normen voor toegankelijkheid voldoen.

100 procent toegankelijkheid bij volgende verkiezingen

De gemeente heeft daarom besloten de stemlocaties aan te pakken. Ze streeft daarbij naar 100 procent toegankelijkheid bij de volgende verkiezingen.

‘De gemeente Midden-Groningen is natuurlijk wettelijk verplicht tot aanpassingen’, meldt Jan Jakob Boersma in een persbericht. ‘Maar daar bovenop maken wij als gemeente de morele keuze om te investeren en direct ook aan de allerhoogste normen hiervoor te voldoen. Wij doen dit vanuit de overtuiging dat inwoners altijd mee moeten kunnen doen in Midden-Groningen.’

Subsidieregeling voor eigenaren externe gebouwen

Een deel van de aangewezen stemlocaties in de gemeente Midden-Groningen is eigendom van de gemeente zelf. Een ander deel van de stemlocaties is echter eigendom van andere organisaties.

De gemeente wil deze externe gebouweigenaren met een subsidieregeling stimuleren de stemlocaties aan te laten passen.