Oppositie Midden-Groningen kraakt stevige noten over burgemeester en wethouders

Gemeentebelangen Midden-Groningen heeft ongemeen hard uitgehaald naar het college van B en W. Dat zou geen team zijn maar een collectie individuen.

Fractievoorzitter Markus Ploeger van Gemeentebelangen Midden-Groningen vermoedt dat het college van B en W bewust aanstuurt op een artikel 12-status voor de gemeente. ,,En misschien moet dat ook wel, want dan wordt het college gedwongen om te doen wat het nu nalaat.’’

Op veel terreinen teleurgesteld

De harde woorden vielen donderdagavond in een raadsvergadering over de financiële stand van zaken. Midden-Groningen komt over 2019 een bedrag van 5,7 miljoen euro tekort. Om de begroting voor 2021 sluitend te krijgen moet 1,5 miljoen euro bezuinigd worden. In de twee jaar van haar bestaan heeft de gemeente al 13 miljoen euro bezuinigd. Ploeger zegt dat zijn partij op heel veel terreinen teleurgesteld is.

Het is een schande

GroenLinks verwijt B en W de raadsleden aanhoudend in een slechte informatiepositie te brengen, door steeds op het laatste moment met voorstellen te komen. ,,Dit college doet veel te weinig om volksvertegenwoordigers bij projecten als het NPG (Nationaal Programma Groningen) te betrekken. Het is een schande’’, vindt Henk Bos.

Onder-Groningen passender dan Midden-Groningen

Wethouder Erik Drenth (CDA) zei dat Ploeger zich opstelt ‘zoals dat een oppositiepartij betaamt’. Over zijn rol als wethouder merkte hij op dat hij die rol ‘stevig inneemt’ en dat het college als geheel zich zorgen maakt over de financiën. De opmerking dat Onder-Groningen (een verwijzing naar de financiële situatie) nog wel eens passender zou kunnen blijken dan Midden-Groningen (ChristenUnie), vindt Drenth ‘geen overdreven uitdrukking’.

Vervolgonderzoek Van Berenschot

De politiek verwijst ook naar een onderzoek van Van Berenschot waaruit zou blijken dat Midden-Groningen meer geld besteedt dan vergelijkbare gemeenten.

In de uitkomsten worden aanbevelingen gedaan wat onderzocht kan worden, zoals Kwartier Zorg en Welzijn, Omgevingsdienst Groningen en inhuur van extern personeel. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn zegde de raad gisteravond een vervolgonderzoek toe op de in het rapport genoemde aanbevelingen.

De gemeenteraad praat na het zomerreces verder over de begroting voor 2021. De uitgangspunten daarvoor werden met 19 stemmen voor en 11 (de oppositie) tegen aangenomen.